Nicole van Loy

Nicole is een van de oprichters van Evodoc en als financieel directeur o.a. verantwoordelijk voor de afspraken met de zorgverzekeraars. Zij heeft een sterke passie om de zorg beter te maken. Energiek, gedreven, analytisch en resultaatgericht. Werkend vanuit een stevig netwerk met korte lijnen naar ministeries, zorgverzekeraars, ZBO’s, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, innovatie- en participatiemaatschappijen en gemeenten. 

Nicole studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Inmiddels heeft zij ruim 25 jaar ervaring op het brede terrein van zorg en welzijn. Bij het ministerie van VWS werkte zij als projectleider op de zwaardere, politiek gevoelige projecten. In de loop van haar carrière als consultant/adviseur is haar interesse steeds meer op strategie en innovatie komen te liggen. 

Naast Evodoc is Nicole programmamanager voor de Zeeuwse Zorg Coalitie om de zorg in Zeeland toekomstbestendig te houden en is zij is lid van het bestuur bij Stichting Wijzelf.

Nicole van Loy in praktijk