Welke zaken kunnen binnen de huisartsenpraktijken over het algemeen efficiënter geregeld worden?

Welke zaken kunnen binnen de huisartsenpraktijken over het algemeen efficiënter geregeld worden? 
Daar kunnen we een dag over praten… Het mooiste is als huisartsen zich kunnen concentreren op patiëntenzorg. Hun interesse ligt minder bij niet-patiënt gebonden zaken, toch zijn ze veel tijd hieraan kwijt. Denk aan declaraties en het personeelszaken. Uitbesteden van deze taken kan ook spannend zijn, het is toch je inkomen. Ik zie veel huisartsen toch nog veel met bedrijfsvoering bezig zijn. Er komt veel op ze af. Mijn motto is: doe meer door minder (zelf) te doen. Door anderen zaken te laten oppakken waar zij goed in zijn, krijgen huisartsen meer tijd kunnen krijgen voor zorginhoud.  

Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering?
In de dagelijkse praktijk zie ik dat mensen vaak moeten wachten. De assistente moet een verwijzing voor een dokter maken maar zij is net met haar spreekuur bezig. De huisarts heeft de uitslag van het lab nog niet beoordeeld. De patient moet dan lang wachten of terugbellen voor een antwoord. De kunst is om het zo te organiseren dat iedereen lekker door kan werken en niet onnodig hoeft te wachten. Door slim nadenken en goede afspraken met elkaar te maken. Een grotere praktijk heeft ook andere afstemming nodig, vergeleken met de huisarts die met één doktersassistente en praktijkondersteuner werkt .

“Het mooiste is als huisartsen zich kunnen concentreren op patiëntenzorg.”

Waarom is het lastig voor huisartsen om dat los te laten?
De spreekwoordelijke kraan met vragen van patiënten staat altijd open. Huisartsen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor hun patiënten. Het is al moeilijk om de kraan een beetje dicht te draaien (bijvoorbeeld van 6 naar 5 patiënten per uur). Hierdoor wordt er geen tijd gemaakt om met het team te bespreken hoe dingen beter georganiseerd kunnen worden. Er is geen tijd voor kwaliteitsbesprekingen. Doktersassistentes zijn zo opgeleid en getraind in deze manier van werken, dus ze verwachten geen verandering. Ook patiënten zijn gewend dat huisartsenzorg laagdrempelig is en dat kan maakt het moeilijker om te veranderen. Gelukkig gaan er geen grote dingen fout. Er is geen dringende noodzaak om dingen radicaal te veranderen en daarmee blijft het bij kleine stapjes. Nu is er vaak evolutie maar zou je een revolutie nodig hebben. Dat is niet makkelijk, bijvoorbeeld een andere toegang voor patiënten, andere inrichting van de praktijk, andere werkwijze voor het team en soms zelfs verhuizing.

Zijn praktijkmanagers al veel bezig met modernisering?
Vanuit evolutie jazeker, waarbij we het werk makkelijker proberen te maken voor iedereen in het team. Sommige praktijkmanagers richten zich ook op samenwerking met verschillende doelgroepen. De functie van praktijkmanager is nog relatief nieuw. Sinds huisartsen een vergoeding hiervoor kunnen aanvragen bij de zorgverzekeraars, neemt het vak een vlucht. Er komen meer opleidingen voor praktijkmanagers en de LHV heeft de functie zó beschreven dat er voor elke praktijk een goede keuze gemaakt kan worden. Het hangt af van je persoonlijke ambitie en hoeveel ruimte je binnen de praktijk krijgt waar de nadruk op ligt. En het hangt ook af wat je zelf aan kennis en ervaring meebrengt naar de praktijk maar we zijn altijd bezig om zaken in de praktijk te verbeteren.

“Mijn motto is: doe meer door minder (zelf) te doen. Door anderen zaken te laten oppakken waar zij goed in zijn, krijgen huisartsen meer tijd voor zorginhoud.”

Hoe is de samenwerking onderling tussen praktijkmanagers?
Ik heb in Den Haag en Leidschendam gewerkt en daar we hebben met alle praktijkmanagers in de huisartsenzorg een netwerk opgezet. Het netwerk richt zich op het verhogen en delen van kennis door onderlinge samenwerking en uitwisseling. Waarom allemaal iets uitzoeken als je je krachten ook kan bundelen? We zijn veel met dezelfde zaken bezig en het zou zonde van de energie zijn als iedereen het wiel zelf moet uitvinden. We komen zes keer per jaar (digitaal) bij elkaar en bespreken een thema. Als voorbeeld kan ik het OPEN project noemen. Al voor dat de zorggroep hier mee aan de slag ging, stond dit al op de agenda van de praktijkmanagers. We hebben een appgroep om korte dingen met elkaar te kunnen delen en tips met elkaar uit te wisselen. Echt heel handig.

Welke ideeën heb je om het werkplezier van de praktijkmanager en de doktersassistentes te vergroten?
Veel praktijkmanagers moeten nog de ruimte krijgen en soms is het moeilijk om ruimte te nemen. Ik heb gemerkt dat het nog regelmatig voorkomt dat huisartsen praktijkmanagers vergeten te informeren dus communicatie is erg belangrijk. Iedereen heeft een eigen rol in de praktijk en iedereen is even belangrijk. We zijn allemaal radertjes in het grote geheel. Ik vind het echt belangrijk dat huisartsen dat snappen en uitstralen.

Door werk slimmer te organiseren ontstaat tijd om jezelf te ontwikkelen. Voor de praktijkmanager en doktersassistentes is het leuk om je inhoudelijk verder te ontwikkelen en meer zaken van de huisarts over te kunnen nemen. Denk aan een kleine kwalen spreekuur. Voor doktersassistentes vind ik het belangrijk om toekomst- en doorgroeiperspectief te geven. Doktersassistentes beginnen met werken als ze rond de 20 jaar zijn en hebben dan nog een heel werkleven voor zich. Het is dan leuk als je op een gegeven moment een eigen spreekuur krijgt, betrokken wordt bij ketenzorg, mee mag denken met een chatfunctie of AI, slimmer inzetten van techniek, taakgericht roosteren en meer diversiteit in werkzaamheden.

Een ander idee is meer zelfsturing en zelforganisatie. Het aanvragen van verlof gaat nu nog vaak via de huisarts maar zou het niet mooi zijn als de groep dit onderling zelf regelt en hierover afspraken maakt?

Wat is je drijfveer om voor Evodoc aan de slag te gaan?
Ik wil graag huisartsenzorg in de breedte beter maken. Ik vind het mooi hoe Evodoc aan de slag gaat vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarbij ook kijkt naar de huisartsenzorg in probleemgebieden. Ik zou het heel erg leuk vinden als ik mijn ervaring als praktijkmanager mag inzetten om de huisartsenzorg in Nederland te moderniseren.