Over Evodoc

Met de moderne Evodoc aanpak ontstaat meer tijd voor patiënten én meer tijd en flexibiliteit voor de huisarts.

Waarom zijn we Evodoc begonnen?

Evodoc wil de nieuwe generatie huisartsen alle kansen aanreiken om een huisartsenpraktijk te beginnen, die optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van de 21e eeuw. Dit land staat te springen om nieuwe instroom van gedreven, ambitieuze en moderne huisartsen. Zij lopen nu echter tegen zoveel barrières aan dat er amper 20 nieuwe praktijken per jaar bijkomen. Ondertussen vergrijst de bevolking, neemt de zorgvraag toe en verdwijnen huisartspraktijken door werkdruk, pensionering en gebrek aan opvolging. Wij vinden dat het anders moet en kan.  Als jonge organisatie van bevlogen zorgprofessionals gaan wij daarom onze kennis, ervaring en innovatiekracht inzetten om alle drempels weg te nemen die het beginnen van een moderne huisartsenpraktijk in de weg staat. Met als doel de groei van nieuwe moderne huisartspraktijken te versnellen, In het belang van een nieuwe generatie huisartsen zowel als van het welzijn van patiënten en dat van de samenleving als geheel.

Hoe willen we bijdragen aan vernieuwing?

Evodoc geeft ondersteuning bij het volledige traject om tot een state-of-the-art huisartspraktijk te komen. We helpen startende huisartsen stap voor stap met elk aspect dat daarbij komt kijken. Dit doen we aan de hand van de ‘Evodoc Roadmap Startende Moderne Huisartsen’, die voorziet in concrete hulp, advies en ondersteuning om alle drempels en barrières weg te nemen die startende huisartsen nu nog in de weg staan. De kennis en ervaring die we hiervoor in huis hebben, delen we bovendien actief met elke betrokken partij in het zorgveld. Openheid en samenwerking zien we als de sleutel tot vernieuwing en verbetering van de eerstelijnszorg in Nederland.

Evodoc staat de vernieuwende huisarts bij met kennis en advies ten aanzien van elk aspect van een nieuwe, toekomstbestendige huisartsenpraktijk. Zoals: ontwikkelen van een businessplan, locatie, financiering, inrichting, digitalisering, samenwerkingsverbanden met apothekers, zorgverzekeraars, belangenverenigingen en overheden.

Team

Evodoc is opgericht door Pieter Jeekel, Nicole van Loy en Siu-Fung Chan. Kenmerkend voor het team zijn ruime ervaring in de zorg, ondernemerschap, een maatschappelijke drijfveer, elkaar aanvullende competenties, sterk netwerk en transparantie, enorme drive, open houding en hechte samenwerking. Daarbij  worden zij actief ondersteund door Rob van Damme (huisarts), Bertine Bast (huisarts),  Joanca Ligthart Schenk (praktijkmanager) en Denis Janssen (ervaringsdeskundige/ patiënt). Ook staat Evodoc in nauw contact met een groep van huisartsen in opleiding die input leveren in wat de “nieuwe generatie” van huisartsen nodig heeft.

Betrokken adviseurs

Vacatures

Evodoc arts achter laptop

Ondernemende huisarts

Ben jij een initiatiefrijke en ondernemende huisarts? Heb je interesse om een moderne praktijk te starten en/of partner te worden binnen ons Evodoc team? Dan is er een mooie kans om

Lees meer »