Meer tijd voor de patiënt

Het moderne Evodoc concept sluit aan op veranderende wensen en behoeften bij patiënten. 

Door goede en laagdrempelige online triage ontstaat een differentiatie in patiëntstromen. Patiënten worden gestimuleerd meer thuis zelf te doen (actieve zelfzorg, een professionele online hulp met gericht e-consult, beeldbellen, e-health) zodat er tijd vrijkomt voor langere consulten in de spreekkamer. En meer tijd voor de patiënt die gezien moet worden en meer tijd en flexibiliteit voor de huisarts. Thuis als het kan, op de praktijk als het moet

Patiënten kunnen rekenen op de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment. Zij kunnen makkelijk checken of je met een bepaalde vraag naar de huisarts moet en dan ook makkelijk online een afspraak kunnen plannen. Afhankelijk van je vraag is er dan ook meer tijd beschikbaar bij je huisarts om het probleem goed te bespreken.