Meer tijd voor de huisarts

Bij Evodoc staat de huisarts centraal. Vanuit de overtuiging dat een gelukkige huisarts bijdraagt aan goede zorg voor de patiënt. Meer tijd voor patiënten én meer tijd en flexibiliteit voor de huisarts? Dat kan!

Een moderne praktijk heeft een nieuwe werkwijze en geoptimaliseerde processen. Moderne techniek maakt dit mogelijk. Het faciliteert in efficiency, verhoging van kwaliteit en service aan de patiënt, tijd en flexibiliteit voor de huisarts én het behouden van tijd voor echt persoonlijk contact. De nieuwe manier van bekostiging is hierbij cruciaal om huisartsen op een passende manier te belonen.