Dat Evodoc en Buurtdokters hetzelfde doel nastreven, wordt bij een bezoek aan beide websites direct duidelijk. Evodoc wil de nieuwe generatie huisartsen alle kansen aanreiken om een huisartsenpraktijk te beginnen waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van de 21ste eeuw. De organisatie neemt daarbij de barrières -die ervoor zorgen dat er amper twintig nieuwe praktijken per jaar bijkomen- weg, maar laat de huisarts in de lead. Door veel administratieve werkzaamheden over te nemen, moderne ondersteuning te bieden en service voor patiënten op één te zetten, maakt Evodoc het voor jonge huisartsen eenvoudiger en leuker om praktijkhouder te worden. Het moet anders en het kan anders, aldus Evodoc. Buurtdokters beschrijft dat de huisartsenpraktijk een essentiële rol in het welzijn en de gezondheid van patiënten speelt. Doordat veel praktijkhouders de komende jaren met pensioen gaan en jonge huisartsen het praktijkhouderschap als zwaar ervaren, nemen de continuïteit en beschikbaarheid van huisartsenzorg af. Buurtdokters is er om te helpen: zij nemen samen met een huisarts een praktijk over waarna de huisarts de nieuwe  praktijkhouder is en dus verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke zaken en de samenwerking binnen het team. Buurtdokters regelt de rest. We spreken Sophie Brühl en Pieter Jeekel, mede-initiatiefnemers van respectievelijk Buurtdokters en Evodoc.


Huisartsenzorg is ook leuk

‘Behoud van het goede en opgewassen zijn tegen de uitdagingen van de komende jaren waarin de zorgvraag significant toeneemt, daar draait huisartsenzorg van de toekomst wat mij betreft om,’ bijt Sophie het spits af. ‘Ja, het is zwaar. Ja, het is ingewikkeld. Maar vergeet ook alsjeblieft de leuke dingen niet. Met behulp van een van onze initiatieven kun je weer doen waar je geneeskunde voor bent gaan studeren.’
Pieter: ‘Dankzij de inzet van moderne middelen kun je gewoon fulltime werken én jouw kinderen naar school brengen of een paar maanden op wereldreis. Als professional heb je een aantal competenties die maken dat je een goede dokter bent. Dat betekent niet dat je ook furore hoeft te maken als filiaalmanager. Die rol kunnen wij van je overnemen.’

Sophie: ‘Tenzij je als huisarts juist zin hebt in het oppakken van managementtaken. Dan moet je dat vooral doen. Maar ik denk dat niemand zit te wachten om tussen 7.00 en 8.00 uur een invaller te regelen, dus dat nemen wij van je over.’


Niet alles zelf doen

Sophie: ‘Mijn vader, opa en overgrootvader waren ook huisartsen. Het is mij overduidelijk dat de regeldruk behoorlijk is toegenomen. En laten we eerlijk zijn: daar zijn we geen huisarts voor geworden. Door deze druk is het runnen van een praktijk als een verbouwing die je maar niet afgerond krijgt.’
Pieter: ‘De regeldruk zit veel huisartsen en hun assistentes tot hiér. De administratie, de golven telefoontjes in de ochtend en aan het begin van de middag, het is veel. Maar het kan echt ook anders. Dat vraagt wel dat je de praktijk anders organiseert. Wij kunnen huisartsen hierbij ondersteunen. Door processen te verbeteren en digitalisering in te zetten zodat er juist tijd overblijft voor het live contact, maar ook door de mogelijkheid te bieden patiënten op afstand te helpen waar dat gewenst is. Onze aanpak bevat de geleerde lessen met ehealth en zelfzorgimplementatie bij 1.200 huisartsen. Het kan anders en het is aan ons om dat te laten zien.’

Sophie: ‘Kijk, huisartsen hebben behoefte aan autonomie. Aan het gevoel dat ze in controle zijn, in plaats van maar te tekenen bij het kruisje, omdat de verzekeringsmaatschappijen dat van ze wensen. Natuurlijk moet je wel zelf blijven zwemmen, maar wij zorgen ervoor dat je niet langer verzuipt. Als een huisarts ondersteund door Buurtdokters een praktijk overneemt, kunnen wij niet de zieke assistente weer beter toveren. Maar ik kan er wel voor zorgen dat iedereen in de praktijk weet wie ze kunnen bellen en ons netwerk inzetten voor het vinden van vervanging. We werken met een mix van dokters, loopbaanadviseurs, praktijkcoaches, gezondheidseconomen en IT-supermannen die helpen om de praktijk te transformeren.’


Olievlek

‘Natuurlijk heb je ook voorlopende huisartsen die laten zien hoe een moderne praktijk eruit kan zien. En deze huisartsen verdienen een plek op het podium. De rest moeten wij helpen. Door de praktijk lean neer te zetten of juist met digitalisering aan de slag te gaan. Alles afhankelijk van de wensen van de praktijkhouder en passend bij de lokale situatie,’ aldus Pieter.

‘Wij merken dat het inzichtelijk maken van zaken hierbij helpt. Neem het inschrijfproces. Als je met cijfers laat zien dat een andere manier van werken misschien wel 80% minder tijd kost, dan komt het over. De mens is van nature niet dol op verandering. Moet je je voorstellen dat je constant het idee hebt te kort te schieten. Thuis, als werkgever en als dokter en dan komt er een initiatief dat roept dat het anders moet. Dan zou ik ook denken: daar doe ik niet aan mee. Daar is geen ruimte voor! En dan zijn er ook nog partijen geweest die de dingen niet handig hebben aangepakt. Het helpt allemaal niet mee,’ bevestigt Sophie.

Pieter: ‘Daarom proberen wij zo transparant mogelijk te werken en nodigen we praktijken in de buurt uit om mee te kijken. Zo geven we ze de kans om die dingen eruit te pikken die voor betreffende praktijken werken. Mijn ideaal is dat huisartsen de goede voorbeelden van elkaar afkijken zodat we als een soort olievlek bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg.’