Hoe werkt het?

Met de moderne Evodoc aanpak ontstaat meer tijd voor patiënten én meer tijd en flexibiliteit voor de huisarts.

Opzetten moderne praktijk

Bij het opzetten van een nieuwe moderne huisartsenpraktijk komt veel kijken. Het gaat om zaken zoals huisvesting, inrichting, ICT, afstemming met de zorggroep, contractafspraken met zorgverzekeraars, marketing richting patiënten, etc etc. 

Evodoc faciliteert het volledige traject om tot een moderne huisartsenpraktijk te komen. Het uitgangspunt van Evodoc is dat de huisarts daarbij in the lead blijft en dus dat de huisarts de baas is of op termijn wordt van de moderne praktijk (eventueel gedeeld met anderen als dat beter uitkomt).

Met de moderne Evodoc aanpak ontstaat meer tijd voor patiënten én meer tijd en flexibiliteit voor de huisarts. 


Runnen moderne praktijk

In een moderne huisartsenpraktijk ontstaat er meer tijd en flexibiliteit voor huisartsen. Tegelijkertijd behouden huisartsen een persoonlijke band met patiënten. En indien nodig krijgt de patiënt zelfs meer tijd bij de huisarts, want in onze praktijkwerken we met 15 tot 20 minuten in plaats van 10 minuten per consult. 

Bij een moderne praktijk werken we met innovatieve technologische mogelijkheden. Onze huisartsen hebben een online dashboard waarmee je direct inzicht hebt in de gezondheid van je patiënten. En patiënten kunnen -vanzelfsprekend- online afspraken plannen, online herhaalrecepten en hun labuitslagen inzien.

Evodoc helpt je niet alleen met het opstarten van een nieuwe huisartsenpraktijk, maar we geven je ook ondersteuning in de bedrijfsvoering. 

Enkele voorbeelden

Elke situatie is anders. Daarom bieden we geen standaardoplossingen, maar ‘bouwblokken’. We gaan graag met je in gesprek om te bekijken welke oplossing het beste past bij jouw visie en wensen in jouw regio. 

Meneer achter laptop

Nieuwe huisartsenpraktijk opzetten

Evodoc kan bijvoorbeeld een nieuwe huisartsenpraktijk opzetten in een nieuwbouwwijk waar patiënten op zoek gaan naar een nieuwe huisarts. In samenwerking met een Hagro of zorggroep in de buurt kan Evodoc ondersteuning bieden om de nieuwe praktijk op te zetten en praktijkhouders hiervoor te werven. Deze praktijk werkt als inspiratie om ervaring op te doen voor de Hagro leden zodat toekomstige modernisering stapsgewijs in de eigen praktijk ingevoerd kan worden.

Vinden van een nieuwe huisarts

Een andere oplossing waar Evodoc aan kan bijdragen is het vinden van een nieuwe huisarts om een bestaande praktijk over te nemen en aan de slag te gaan met modernisering. Ervaring leert dat omvormen lastig is. Het Evodoc concept biedt houvast voor de nieuwe huisarts. In samenwerking met Evodoc wordt een plan van aanpak gemaakt om de huisartspraktijk te moderniseren. Evodoc helpt o.a. met het nieuwe bedrijfsplan, optimaliseren van de ICT, informeren van de patiënten en het maken van afspraken met zorgverzekeraars.