Disclaimer

Aan de teksten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt voor teksten, beeldmateriaal en logo’s.

Evodoc BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten, wegens vermeende onjuistheden of wegens activiteiten en gevolgen die via deze site tot stand komen. Wij stellen het op prijs als je onvolledigheden of fouten op de site aan ons meldt via info@evodoc.nl.

Wanneer je de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen (zakelijke) doeleinden, vraag dan vooraf schriftelijk toestemming. Je kunt je verzoek met vermelding van het doel mailen aan info@evodoc.nl