Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat Bertine Bast en Rob van Damme hun nulpraktijk in een nieuwbouwwijk in Nijmegen-Noord startten. In de periode voor de oprichting polste Rob vanuit zijn rol als kwartiermaker bij de STIELO zorggroep -inmiddels onderdeel van NEO Huisartsenzorg- de behoeften van patiënten in de wijk. Vanuit zijn visie om zoveel mogelijk keus te bieden, ging hij op zoek naar een jongere, vrouwelijke collega-huisarts voor de op handen zijnde maatschap en de optimale bediening van de populatie. Deze collega vond hij in de persoon van Bertine, die de streek vanwege de opgedane ervaring in een praktijk in Lent al goed kende.

Kort na de oprichting van de praktijk ging het huisartsenduo op zoek naar digitaliseringsmogelijkheden en ontstond het contact met Evodoc. Sinds die tijd werken de partijen samen aan digitaliseringsscenario’s die matchen met de behoeften van de patiënten en met de mogelijkheden van hun huisartseninformatiesysteem. ‘Onze patiënten hebben behoefte aan de mogelijkheid tot digitaal contact met hun dokter. Ook buiten de gebruikelijke openingstijden tussen 8.00 en 17.00 uur. Wij onderzoeken samen met Evodoc hoe we onze patiënten daarin tegemoet kunnen komen,’ vertelt Bertine.

Blended aanbod

‘Op dit moment lopen er verschillende experimenten. We onderzoeken onder meer of onze app
-waarin patiënten hun medisch dossier kunnen bekijken en tevens telefonische, fysieke of beeldbelafspraken kunnen maken- voldoet aan onze verwachtingen en die van onze patiënten. Om de niet-fysieke afspraken optimaler in te richten, kunnen patiënten via de app waar mogelijk een foto van hun aandoening uploaden. Verder bestaat er de mogelijkheid om korte vragen aan de assistente te stellen. Experimenten als deze helpen in de beeldvorming van wat we in de toekomst willen bieden. Persoonlijk denk ik dat een blended vorm onze voorkeur gaat krijgen. Zodat we het volle spectrum van de populatie optimaal kunnen helpen en dus ook mensen die digitaal contact uit de weg gaan kunnen bedienen. Het is belangrijk om al onze patiënten goed te helpen. Jong en oud.’

Digitaal huisartsenbezoek blijkt efficiënt

‘Wij zien enorme voordelen van zo’n blended vorm. Waar patiënten voorheen altijd op het spreekuur moesten komen -wat reistijd én wachttijd kon betekenen- kunnen ze nu waar en wanneer ze dat past een foto uploaden en digitaal advies ontvangen. De patiënt hoeft niet weg van huis of werk en de huisarts kan de kwestie oppakken wanneer daar ruimte voor is. Uiteraard binnen de gestelde tijdskaders.’

Invloed van digitalisering op workflows

‘Evodoc is voor ons de ideale sparringpartner. We leggen onze visies naast elkaar en leren van elkaars gedachten. We kijken naar de workflows in de praktijk en naar de mogelijkheden om processen te optimaliseren. Welke invloed hebben de experimenten op de klassieke manier -bellen of mailen voor een afspraak via de assistente- van afspraken maken? Geeft dat onrust? Kunnen de assistentes de piek aan de telefoon combineren met digitaal contact? Of is het handig om op gezette tijden gebruik te maken van het antwoordapparaat, zodat de assistentes zich kunnen focussen op mail en contact via de app? Wanneer je pas na twee dagen antwoord krijgt op jouw digitaal gestelde vraag, geef je namelijk de volgende keer toch voorkeur aan de mogelijke wachttijd aan de telefoon.’ Bertine en Rob zijn content met werkwijze van Evodoc. ‘Zij hanteren geen panklare oplossingen. Er wordt geluisterd, meegedacht en maatwerk geleverd. Dat wij op onze beurt ook Evodoc van informatie en inzichten voorzien, is een prettige bijkomstigheid. Er wordt ook niet geschroomd om ons als vraagbaak te gebruiken. Een mooie wisselwerking.’

Focus op preventie en lean werken

Huisartsenzorg staat op dit moment enorm onder druk. Onderzoek wijst uit dat 47% van de huisartsen burn-outgerelateerde klachten heeft. Dat heeft alles te maken met de toenemende patiëntenaantallen. Veel oudere huisartsen gaan met pensioen en de jonge aanwas geeft de voorkeur aan parttime werkweken, waardoor er anderhalf tot twee nieuwkomers nodig zijn om de gepensioneerde collega te vervangen. ‘En die mensen zijn er simpelweg niet. Dit capaciteitsprobleem dient op een andere manier te worden opgelost. Daar spelen wij op in. Evodoc zorgt voor moderne praktijken waar de focus op preventie ligt -voor een zo gezond mogelijk patiëntenbestand- en bovendien zo lean mogelijk worden ingericht. Is het noodzakelijk om iedereen te zien of is een e-consult in sommige situaties afdoende? Door voldoende maatregelen te nemen, kunnen praktijken zo worden ingericht dat ze meer patiënten kunnen voorzien van de best mogelijke zorg.’

Door in samenwerking met zorggroepen nieuwe praktijken optimaal in te richten, probeert Evodoc de drempel voor andere huisartsen te verlagen. ‘In zo’n praktijk van de toekomst kunnen andere huisartsen inspiratie opdoen en die elementen eruit pakken die ze zelf willen invoeren. En zo worden we capaciteitsproblemen langzaam de baas.’

Drempelloze zorg

Evodoc combineert opgedane kennis uit binnen- en buitenland. De organisatie brengt uit het grote aanbod de meest optimale informatie, programma’s, symptoomcheckers, tools en interventies in kaart. ‘Met deze kennis kunnen we huisartsen in elk gebied of wijk, met haar eigen specifieke kenmerken, de best mogelijke zorg laten bieden. Het is fantastisch om te zien dat er in de praktijken die de omslag hebben gemaakt nagenoeg geen patiënt wegloopt. Dat heeft alles te maken met onze focus op drempelloosheid. Iedereen moet zijn of haar vraag kunnen stellen. Via chat, via symptoomchecker of via de assistente. Of je nu piepjong of wat ouder, chronisch ziek of heel gezond, Nederlands- of anderstalig bent. We doen er alles aan om ruimte te maken voor zorg op maat.’

‘Natuurlijk is er een groot verschil tussen Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Zuidoost. Dat betekent dat we per regio en soms dus zelfs per wijk kijken naar de beste aanpak. In de ene wijk ligt de focus op positieve gezondheid, in de andere op digitalisering. Het is geen blauwdruk die we toepassen, maar met de geselecteerde modules komen we steeds dichter bij het gewenste maatwerk.’

Zorg wanneer het nodig is

‘Waar we naartoe gaan? Zorg, ondersteuning of gezondheid voor ieder persoon op elk gewenst moment en elke gewenste locatie. Door samen te werken met zorggroepen, door inzicht te creëren, door capaciteitsproblemen te adresseren en te lijf te gaan door modules gericht in te zetten, zetten we grote stappen naar zorg van de toekomst.’