Bijdragen aan echte vernieuwing in de huisartsenzorg. Daar is het Evodoc om te doen. Onmisbaar in dit proces is de samenwerking met regio’s en de daarin actieve zorggroepen. ‘Zodat niet alleen die ene locatie innoveert, maar ook de regio er voordeel van heeft,’ aldus Pieter Jeekel, algemeen directeur van Evodoc. ‘De propositie is een uitdagende, maar wij geloven er heilig in dat wanneer we één locatie inrichten als de huisartsenpraktijk van de toekomst, de collega huisartsen in de regio inzicht krijgen, leren van de mogelijkheden en de quick wins voor hun eigen praktijk eruit pikken.’

 

Focus op preventie en lean werken

Huisartsenzorg staat op dit moment enorm onder druk. Onderzoek wijst uit dat 47% van de huisartsen burn-outgerelateerde klachten heeft. Dat heeft alles te maken met de toenemende patiëntenaantallen. Veel oudere huisartsen gaan met pensioen en de jonge aanwas geeft de voorkeur aan parttime werkweken, waardoor er anderhalf tot twee nieuwkomers nodig zijn om de gepensioneerde collega te vervangen. ‘En die mensen zijn er simpelweg niet. Dit capaciteitsprobleem dient op een andere manier te worden opgelost. Daar spelen wij op in. Evodoc zorgt voor moderne praktijken waar de focus op preventie ligt -voor een zo gezond mogelijk patiëntenbestand- en bovendien zo lean mogelijk worden ingericht. Is het noodzakelijk om iedereen te zien of is een e-consult in sommige situaties afdoende? Door voldoende maatregelen te nemen, kunnen praktijken zo worden ingericht dat ze meer patiënten kunnen voorzien van de best mogelijke zorg.’

Door in samenwerking met zorggroepen nieuwe praktijken optimaal in te richten, probeert Evodoc de drempel voor andere huisartsen te verlagen. ‘In zo’n praktijk van de toekomst kunnen andere huisartsen inspiratie opdoen en die elementen eruit pakken die ze zelf willen invoeren. En zo worden we capaciteitsproblemen langzaam de baas.’

 

Drempelloze zorg

Evodoc combineert opgedane kennis uit binnen- en buitenland. De organisatie brengt uit het grote aanbod de meest optimale informatie, programma’s, symptoomcheckers, tools en interventies in kaart. ‘Met deze kennis kunnen we huisartsen in elk gebied of wijk, met haar eigen specifieke kenmerken, de best mogelijke zorg laten bieden. Het is fantastisch om te zien dat er in de praktijken die de omslag hebben gemaakt nagenoeg geen patiënt wegloopt. Dat heeft alles te maken met onze focus op drempelloosheid. Iedereen moet zijn of haar vraag kunnen stellen. Via chat, via symptoomchecker of via de assistente. Of je nu piepjong of wat ouder, chronisch ziek of heel gezond, Nederlands- of anderstalig bent. We doen er alles aan om ruimte te maken voor zorg op maat.’

‘Natuurlijk is er een groot verschil tussen Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Zuidoost. Dat betekent dat we per regio en soms dus zelfs per wijk kijken naar de beste aanpak. In de ene wijk ligt de focus op positieve gezondheid, in de andere op digitalisering. Het is geen blauwdruk die we toepassen, maar met de geselecteerde modules komen we steeds dichter bij het gewenste maatwerk.’

 
Zorg wanneer het nodig is

‘Waar we naartoe gaan? Zorg, ondersteuning of gezondheid voor ieder persoon op elk gewenst moment en elke gewenste locatie. Door samen te werken met zorggroepen, door inzicht te creëren, door capaciteitsproblemen te adresseren en te lijf te gaan door modules gericht in te zetten, zetten we grote stappen naar zorg van de toekomst.’