HUISARTS: BERTINE BAST

“Ik ben een nieuwe huisartsenpraktijk
gestart.”

Ben jij dat ook van plan? 

HUISARTS: BERTINE BAST

“Ik ben een nieuwe
huisartsenpraktijk gestart.”

Ben jij dat ook
van plan?

Evodoc maakt de weg vrij voor de moderne huisarts

Evodoc helpt huisartsen met het starten en runnen van een moderne huisartsenpraktijk met inzet van de meest moderne technologie. Daarbij hebben we een bekostiging die past bij de nieuwe manier van werken. Alles op maat voor de moderne huisarts die zelf meer tijd en flexibiliteit krijgt om het vak van huisarts uit te oefenen en meer tijd aan patiënten te besteden.

PATIËNT: DENIS JANSSEN

Wat beweegt de patiënt?

Het helpt als een huisartsenpraktijk met je meedenkt over zelfzorg en hoe je dat goed kunt inrichten. En daar bedoel ik mee dat in de ‘praktijk 2.0’ voor mij als patiënt één van de belangrijkste punten is, dat ik samen met de zorgverleners van de praktijk een inbreng heb in het pad dat ik ga volgen om mijn situatie te verbeteren. 

HUISARTS IN OPLEIDING: JOLICE VAN DEN BERG

Het liefst wil ik een eigen praktijk starten

Waarschijnlijk ga ik eerst even waarnemen, want dat is wat de meeste mensen doen. Maar ik wil het liefst een eigen praktijk starten. Het mooie van huisarts zijn vind ik om een bepaalde groep mensen langere tijd te volgen. Als waarnemer zou ik dat missen, want dat zijn vooral kortdurende contacten in verschillende praktijken. Ik voel me juist aangetrokken door het huisartsenvak doordat ik zelf een eigen praktijk kan hebben, zorg kan geven aan mijn patiënten en ondernemend bezig kan zijn. Het mooie van ondernemen is dat ik zelf iets kan opbouwen.

PRAKTIJKMANAGER: JOANCA LIGTHART SCHENK

Welke zaken kunnen binnen de huisartsenpraktijken over het algemeen efficiënter geregeld worden?

Welke zaken kunnen binnen de huisartsen-
praktijken over het algemeen efficiënter geregeld worden?

Daar kunnen we een dag over praten… Het mooiste is als huisartsen zich kunnen concentreren op patiëntenzorg.

HUISARTS ROB VAN DAMME

“Het kan en moet anders”

Er komen de laatste jaren steeds meer vragen op het bordje van de huisarts terecht. Door landelijke beleidsontwikkelingen verschuiven er taken vanuit de tweede lijn, ouderenzorg en jeugdzorg naar de eerste lijn. Vaak ingestoken vanuit financieel perspectief (ofwel kostenbeheersing).  Ook zijn de burgers gewend geraakt aan een 7×24 uurs maatschappij waarin je aankopen kunt doen wanneer jij dat wilt, bankzaken kunt doen op elk gewenst moment enzovoort.

Nieuws

Evodoc als partner

Als partner van de huisartsen en zorggroepen wil Evodoc de huisartsenzorg in Nederland versneld moderniseren. Er zijn nieuwe werkwijzen nodig om tegemoet te komen aan de stijgende en veranderende zorgvraag. En dat is niet de enige uitdaging. De nieuwe generatie huisartsen heeft ook andere wensen en behoeften. Zij wil bijvoorbeeld vaker parttime werken, waardoor voor een fulltime werkende huisarts die met pensioen gaat vaak meer dan één opvolger nodig.

Samen willen we laten zien dat het anders kan.

Evodoc faciliteert het volledige traject om tot een moderne huisartsenpraktijk te komen. Het uitgangspunt van Evodoc is dat de huisarts daarbij in the lead blijft en dus dat de huisarts de baas is of op termijn wordt van de moderne praktijk. Evodoc helpt dus om de modernisering te versnellen, maar wij geloven dat de huisartsenzorg van en voor huisartsen moet blijven.

Met de moderne Evodoc aanpak ontstaat meer tijd voor patiënten én meer tijd en flexibiliteit voor de huisarts.